Laboratori d'anàlisis clíniques

Sempre hem pensat que la salut és el més important. Des de l'any 1970, l'objectiu primordial del nostre laboratori ha estat sempre oferir la màxima fiabilitat en les anàlisis. Disposem de la millor tecnologia i experiència per donar un servei integral i personalitzat als clients i professionals. Un equip humà que treballa dia a dia amb la certesa d'ajudar al diagnòstic clínic amb la convicció d'oferir la màxima qualitat i amb l'esperança de donar a tothom una millor qualitat de vida.

Laboratori autoritzat per la direcció General de recursos sanitaris de Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya 20/05/1997.

Laboratori sotmès als programes de control de qualitat extern de la Societat Espanyola de Bioquímica Clínica i Biologia Molecular SECBM i de l'Associació Espanyola de Farmacèutics Analistes - AEFA.Serveis de laboratori

ESTUDIS DE DIAGNÒSTIC PRENATAL NO INVASIU

Cada ésser humà, excepte els bessons idèntics, té un codi genètic únic que permet identificar-lo com si es tractés d’una empremta dactilar. Aquest codi genètic conté informació sobre els progenitors biològics “pare i mare” de l’individu que el posseeix. La meitat de la informació genètica es transmesa pel pare i l’altra meitat per la mare.

Les conclusions de l’estudi biològic de la paternitat a les quals es pot arribar són d’acceptació de paternitat amb una validesa del 99,999% o d’exclusió amb una validesa del 100%. De la mateixa forma que es pot realitzar una prova de paternitat també es pot realitzar una prova de maternitat.

ESTUDIS DE CÀNCER HEREDITARI BRCAPLUS

Estudis de càncer hereditari BRCAPLUS.

Descarregar informació Cribatge

ESTUDIS DE L' EDAT BIOLÒGICA

Estudis de l'edat biològica

FERTILITATEstudi de fertilitat - Seminograma - Capacitació del sémen

ANALÍTIQUES

HEMATOLOGIAEstudi morfològic Coagulació.

BIOQUÍMICA CLÍNICA

Hormones - Immunoal·lèrgia - Al·lèrgia - RAST - Fàrmacs - Drogues d´abús - Marcadors tumorals

MICROBIOLOGIAIdentificació de gèrmens - Antibiogrames - Micologia - Antifungicogrames - Parasitologia

CITOLOGIA

Papanicolaou

ANÀLISI D'AIGUAMicrobiològic - Potabilitat - Fisicoquímic - Anàlisis per altres laboratoris d´empreses - Microbiologia alimentària

Descarregar triptic d'anàlisi d'aigua


POLÍTICA DE QUALITAT

La direcció de Laboratori Dr. Josep Fargas ha definit la següent política de la qualitat, amb la finalitat de documentar el posicionament del nostre sistema de gestió de la qualitat:

  • Compromísde donar un servei integral i personalitzat als nostres clients i l'acompliment dels requisits legals i reglamentaris.
  • Millorar continuament l'eficàcia del nostre sistema de gestió de la qualitat.
  • Col·laboració amb els nostres proveïdors, amb la finalitat de disposar de productes de màxima qualitat.
  • Enfocament per processos al conjunt de les nostres activitats.
  • Obtenir el màxim nivell de satisfacció dels nostres clients.
  • Fomentar la formació, sensibilització i motivació del nostre personal.
  • Optimitzar els recursos disponibles.
  • Adaptació dels informes als terminis de lliurament sol·licitats pels clients.
Aquesta política de la qualitat proporciona un marc de referència per a establir i revisar els objectius de la qualitat anuals. Esperem que l'aplicació d'aquests conceptes, ens ajudi en la consolidació de Laboratori Dr. Fargas com una entitat que afronta amb garanties el futur.

TEST D'INTOLERÀNCIA ALIMENTÀRIA

Pujar